Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím thehonokx|thehonokx|secsurx|secsurx|spreadlovnex|spreadlovnex|tefchnewsx|tefchnewsx|yourfheadx|yourfheadx